Trafikkstøy skremmer boligkjøperne

 

 

2.5.2013   Glem dårlig boligstandard, lekkasjer, nedslitte bad, eller muggsopp – det boligkjøperne frykter mest er trafikkstøy, i følge Aftenposten og danske Berlingske Tidende. En tidligere dansk rapport viser at støy kan redusere verdien av boligen med opptil 14 %. I tillegg medfører trafikkstøy om natten økt helserisiko.

 

 

Nest etter trafikkstøy kommer soppangrep, og på tredjeplass kommer setningsskader eller revner innvendig i boligen, i følge en undersøkelse foretatt på det danske eiendomsmarkedet. Fra før vet vi av en rapport fra Prognosesenteret at godt lydmiljø er det norske boligkjøpere setter høyest ved anskaffelse av bolig.

Reportasjene omtaler også en del andre forhold som trekker ned vurderingen av bolig, men trafikkstøy vurderes alstå som mest alvorlig.

Konsekvenser for lommeboka

Den danske institusjonen De økonomiske Råd offentliggjorde nylig en rapport om de økonomiske konsekvenser av støy. Det økonomiske Råd ble opprettet ved lov i 1962 og ble ved en lovendring i 2007 utvidet med et Miljøøkonomisk Råd. Derfor heter institusjonen nå De økonomiske Råd, populært kalt «de vise mænd». Rådene satt sammen av landets fremste økonomiske ekspertise, og deres rapporter veier tungt.

Miljøpris-rapporten tar utgangspunkt i aktuelle støytall for Danmark, og påviser priskonsekvensene for boligene. Blant annet viser en oversikt fra 2009 at nesten 800 000 boliger, nær en tredjedel av alle boliger i landet, er utsatt for støy fra omgivelsene høyere enn de anbefalte grenseverdiene (58 db som gjennomsnitt). 200 000 boliger anses som sterkt støyeksponert (gjennomsnittstøy på over 68 db). Dette avviket mellom toleransegrense og sterkt støyeksponert påvirker prisen på boligen i betydelig grad.

Forskjellige prisundersøkelser fra København viste at eiere av bolig som ligger med utestøynivå på 65 desibel, som er en vanlig situasjon for en god del boliger i Norge, vil kunne risikere et pristap på 14 prosent i boligens totalverdi!

Helserisiko

Utilstrekkelig søvn er forbundet med søvnighet, nedsatt sinnsstemning, redusert yteevne og økt reaksjonstid, noe som igjen øker risiko for ulykker. Søvnmangel over en lengre periode er forbundet med økt risiko for angst og depresjoner. Videre er det påvist sammenhenger mellom utilstrekkelig søvn og økt risiko for diabetes type 2, overvekt og hjertekarsykdom.

Ifølge handlingsplan mot støy ønsker regjeringen å arbeide for å få på plass et eget mål for reduksjon av søvnforstyrrelser på grunn av støy. Les mer om hvorfor støyreduserende tiultak er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 

Les den danske omtalen.

Les Aftenpostens reportasje.

Les rapporten fra det danske vitenskapsrådet.

 

Gå til nyhetsoversikt

Stadig flere plages av trafikkstøy. Den gir økt helserisiko og dessuten reduserer trafikkstøy betydelig verdien på støyutsatte boliger. De øker i antall. Vil vil ha politikere som opprettholder en slik utviklingt?