Europas varebiler må redusere farten

 

 

17.06.2013 EU -parlamentets miljøkomite har sendt et tydelig signal om at Europas store flåte av varebiler skal bli mer miljøvennlige. Mer energieffektive ved at grensene for tillatt karbondioksyd-utslipp reduseres fra 181 g/km (i 2011) til mellom 105 og120 g/km i 2025. Komiteen hadde også flertall for å innføre maks fart på 120 km/t for alle nye varebiler fra 2014! Med fartssperrer på kjøretøyene vil det også bli åpning for å vurdere å tillate dekk med mindre fartsegenskaper og dermed lavere støyutslipp.

 

Varebiler – eller «light commercial vehicles» som er den offisielle terminologien, er de eneste yrkeskjøretøyene som ikke har et europeisk regelverk som definerer tillatt fartsytelse på kjøretøyene. De har også en forholdsvis slapp målsetting om hvilke C02 reduksjoner varebilene skal oppnå innen 2020. Mens en gjennomsnittlig ny bil i 2020 ikke skal slippe ut mer enn 95 g CO2 pr km, noe som tilsvarer ca 118g/km for varebiler med sin størrelse og last, slipper varebilene unna med et mål i 2020 på 147 g/km. Miljøkomiteens votum er et tydelig signal til varebilprodusentene om å sette seg høyere mål, melder miljøorganisasjonen Transport & Environment.

Skuffelser og gleder

Varebilprodusentene har svart på sonderingene om skjerpede CO2 krav at det er umulig i 2020, men mulig i 2025. Miljøorganisasjonene var skuffet over at Europaparlamentet godkjente et mål på 147 g/km i 2020, men heldigvis støtte parlamentsmedlemmene skjerpede krav fra 2025. For at vedtaket skal bli lov, må det gjennom en godkjenningsprosess hos medlemslandene. Siden produsentene beskriver kravet på 147 g/km i 2020 som ekstremt ambisiøst, er det ventet en lobbyoffensiv fra industrien for å vanne ut 2025 kravet.

Fra et støy-synspunkt er det gode ved varebilforslaget at det kan bety at alle nye biler solgt etter 1. januar 2014 må ha teknologi som begrenser farten! Ved å kutte av toppfarten på varebilene vil man både oppmuntre av teknologi med mindre motorer og mindre utslipp. Dessuten kan fartssperrene åpne for at varebiler kan utstyres med bildekk som ikke har de maksimale fartsegenskapene, som er nødvendig for de hurtigste bilene, men kan ha dekk som avgir mye mindre støy!

Gå til nyhetsoversikt

Fra et støy-synspunkt er det gode ved varebilforslaget at det kan bety at alle nye biler solgt etter 1. januar 2014 må ha teknologi som begrenser farten! Ved å kutte av toppfarten på varebilene vil man både oppmuntre av teknologi med mindre motorer og mindre utslipp. Dessuten kan fartssperrene åpne for at varebiler kan utstyres med bildekk som ikke har de maksimale fartsegenskapene, som er nødvendig for de hurtigste bilene, men kan ha dekk som avgir mye mindre støy! Foto: Ford presse.