EU tester fartssperrer på biler

 

 

18.9.13. EU vurderer fartssperre på 120 km/t ved innføring av et system for automatisk fartskontroll. Bilen blir da elektronisk rigget slik at farten blir kontrollert utenfra. Foreslått fartsgrense er 120 km/t. Foreløpig er dette kun testet ut i noen byer, i Sverige og ni andre EU-land.

Fartssperren forutsetter utbygging av systemet Intelligent Speed Adaption (ISA). Bilene rigges slik at de har GPS-kontakt med dette systemet som på sin side kan kontrollere bilens hastighet. I sine vurderinger foreslår utrederne at fartssperren slår inn ved 120 km/t. Dette er en høyere hastighet enn hva som er tillatt i Norge. Men om dette systemet fører til at bilene i fremtiden kan leveres med bildekk med tilsvarende, lavere fartsegenskaper,(jfr. Kjøretøyforskriftens § 13 om bilens dekkutrustning og fart – se link) vil fartssperren kunne føre til mindre støy fra trafikken. Dagens biler leveres med dekk som tåler 250 km /t, og disse dekkenes konstruksjon gir ofte adskillig mer støy enn dekk med lavere fartsytelser.

28 000 trafikkdrepte og 50 000 støydrepte

ISA-prosjektet er en del av EU´s trafikksikkerhetsprogram. Det tar sikte på å halvere antall døde i trafikken innen 2020. I 2012 omkom 28.000 mennesker i trafikkulykker i EU-området, mens 250.000 ble alvorlig skadet.

For sammenlikningens kan vi nevne at WHO – verdens helseorganisasjon – anslår at ca 50 000 dødelige hjerteattakk i Vest-Europa hvert år – tilskrives hjerte og karsykdommer som følge av støy.

Bedre trafikksikkerhet

Drivkraften bak utredningen har vært ønsket om å øke trafikksikkerheten. Forsøkene har vist gode resultater både med hensyn til redusert risiko, og med redusert drivstoff-forbruk. Men det har også vært påvist noen negative effekter, blant bilførere som tenderer til å slappe av med årvåkenheten mens de kjører, som om de på en måte overfører trafikkansvaret til gps-fartsstyringssystemet.

 

En euopeisk spørreundersøkelse blant bilister har vist at en fjerdedel av bilistene stilte seg positive til å utvikle slike systemer, allerede før de har prøvet det.

 

 

Les mer om EU og ISA.

Se Aftenpostens omtale.

 

Gå til nyhetsoversikt

Ikke mer 150! Får EU det som de vil, vil intelligent speed adaption (ISA) sørge for at farten blir maks 130 km/t, også på tyske motorveier. Om bilene derfor generelt kan utstyres med mindre fete dekk, vil det som konsekvens kunne redusere trafikkstøy.