Støy og stortingsvalg

 

 

14.8.2013     Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De grønne er de eneste partiene som direkte nevner samfunnsutfordringen støy i de programmer de går til stortingsvalg på. Hverken Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet eller Rødt nevner miljøproblemet støy spesifikt. Er dette politisk berøringsangst om det miljøproblemet som plager 1,7 millioner nordmenn?

Analysen er den aller enkleste – søkeordet støy i pdf-filen med partiets program – men den berører en sentral utfordring, nemlig at miljøproblemet støy ofte blir usynliggjort. Støyplagen er det miljøproblem som nest etter luftforurensing rammer flest nordmenn. Dokumentasjonene om helseskader som følge av støy, blir stadig fler. Støyproblemet trenger å bli nevnt med navns nevnelse og ikke bli berørt indirekte. Dette er året da det kommer handlingsplaner og resultater av støykartlegging i våre største byer. Disse understreker at støyproblemet er massivt og voksende.

Nasjonale støymål

Partiene som ikke artikulerer støyproblemet – altså Arbeiderpartiet, SV, Høyre, Frp og Rødt – omtaler selvfølgelig også samfunnsløsninger som vil kunne ha positiv effekt på å bekjempe støyplagen. Men med mer tydelige ambisjoner vil det lettere kunne måles hvordan de faktisk bidrar til arbeidet med å redusere støy. Vi har jo nasjonale støymål som bør tas ansvar for. Og nå pågår arbeidet med å revidere nasjonal handlingsplan mot støy. Hvordan stiller partiene seg til de massive utfordringene handlingsplanen har som oppgave å løse?

Litt hyggeligere er det å lese partienes kommentarer til Nasjonal Transportplan 2014-2023, slik dette kommer frem i Stortingets merknader til planen. Nasjonalplanen omhandler samfunnsområdet som også rommer de mest omfattende støyproblemene. I uttalelsene til Transportplanen kommer partiene med en rekke støyrelaterte merknader, både som flertallsmerknader i Transportkomiteen og i form av en rekke merknader fra det enkelte parti.

Les mer om dette

Gå til nyhetsoversikt