Dekkmerkeforskriften innført 1.1.13. Er ukjent for de fleste

 

11.3.2012    Vegdirektoratet gjennomførte senhøsten 2012 en rask høringsrunde i forbindelse med den merkeforskriften for dekk, oversendte sin oppsummering til Samferdselsdepartementet i slutten av november, og foreslo ikrafttredelse verd årsskiftet. Så har skjedd. Støyforeningen har spurt departementet om hvordan det stiller seg til publikumsinformasjon om dekkmerkingen, rettet mot norske bilister for at de skal få bedre grunnlag for å velge miljøvennlige og sikre dekk.

 

Foreløpig kan man ikke se noe selvstendig initiativ fra statsforvaltningen for å orientere forbrukerne om muligheten for selvstendige, miljøvalg ved anskaffelse av nye dekk til bilen. Etter påske kommer en av årets høysesonger for skifte og anskaffelse av dekk.

Informasjon til brukerne

I sin oppsummering går Vegdirektoratet inn på en del praktiske spørsmål ved implementering av de nye forskriftene. 57 høringsinstanser ble anmodet om innspill, det kom inn 20 svar til høringen, blant annet fra Støyforeningen.

Vegvesenets oppsummering, klikk påHøringsoppsummering dekkmerkeforskriften 1

Støyforeningens høringsuttalelse, klikk på Dekkmerkeforskriften høringsuttalelse

Vegdirektoratet skriver i sin oppsummering av etaten vil sørge for at informasjon når forbrukerne (og bransjeorganisasjonene) på en tilstrekkelig måte, og bistå med råd og veiledning.

Et resultat av høringsrunden er at gebyret for overtredelse av dekkmerkeordningen ble doblet, til 3000 kr. Det vil være klageadgang på samme måte som for andre av de gebyrer vegvesenet ilegger.

Støysymbolet

Vedrørende støysymbolets utforming på dekkemerket, ønsket Klima- og forurensningsdirektoratet en utforming som bedre skiller mellom støymessig gode og dårlige dekk. I stedet for å angi antall desibel og lydbølger, ønsket Klif en fargeskala og gradene fra A til E som for de øvrige dekkegenskapene.

Foreløpig kan man ikke se noe selvstendig initiativ fra statsforvaltningen for å orientere forbrukerne om muligheten for selvstendige, miljøvalg ved anskaffelse av nye dekk til bilen. Etter påske kommer en av årets høysesonger for skifte og anskaffelse av dekk.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

 

Vegdirektoratet skriver i sin oppsummering av etaten vil sørge for at informasjon når forbrukerne (og bransjeorganisasjonene) på en tilstrekkelig måte, og bistå med råd og veiledning.