Hvilken merkeordning for bildekk????

 

27.2.2014      Merkeordningen for bildekk tar sikte på å fremme overgangen til bildekk med bedre miljøegenskaper, lavere drivstoff-forbruk og mindre støy. I Norge trådte forskriften i kraft 1. januar i fjor. Til nå har bildekkbransjen erfart minimal interesse fra markedet om dette, bekrefter direktør Hroar Bråthen i Dekkimportørenes forening. Den smule interesse som i det hele tatt er vist, har handlet om dekkets egenskaper for mindre drivstoff-forbruk.

 

Det har nå gått over ett år siden det obligatoriske miljømerket ble innført ved salg av bildekk i Norge. Flere millioner nye dekk er anskaffet i løpet av det året som har gått etter at merkeordningen ble innført. Det er ikke noen grunn til at merkeordningen til nå har hatt noen særlig betydning når markedet har kjøpt nye dekk til sine biler.

Etterlyser mer informasjon fra myndighetene

– Basert på de tilbakemeldinger jeg har fått fra dekkbransjen, har de foreløpige resultatene av merkeordningen vært meget beskjedne, sier direktør Hroar Braathen i Dekkimportørenes Forening. – I den grad man i det hele tatt kan snakke om respons på merkeinformasjonen, så har det handlet om merkeinformasjonen som markerer rullemotstand. Det er kun noen store transportører med mange godsbiler i stallen som har vist interesse for denne informasjonen, fordi denne egenskapen kan hjelpe til å finne dekk som bidrar til å redusere drivstoff-forbruket. De to andre faktorene i miljømerket – våtgrep og støyegenskaper – har etter mine opplysninger foreløpig ikke møtt interesse i markedet, sier Braathen. Han tror at dette kan ha sammenheng med at myndighetene ikke har gjort noe for å markedsføre de overordnete miljøgevinstene som ligger i merkeordningen for å skape oppmerksomhet om dette.

Setter i verk kontroller

Statens vegvesen har annonsert at de denne våren setter i gang kontroller overfor dekkbransjen for å sjekke at dekkhandelen oppfyller informasjonskravene i henhold til merkeordningen.

Les mer om merkeordningen på denne siden.

 

Hroar Braathen Dekkimport

 

Bildetekst:

Til nå har det ikke lykkes å skape noe oppmerksomhet hos publikum for den nye, obligatoriske dekkmerkeordningen, sier direktør Hroar Braathen i Dekkimportørenes forening. Foto: Ulf Winther

 

Gå til nyhetsoversikt

Slik ser det ut! Den delen av EU´s miljømerke som forteller om hvor mye det nye dekket støyer til omgivelsene. Se etter det dekket som støyer minst neste gang du kjøper dekk. Da støyer det mindre inne i bilen, og dessuten vil du under kjøring avgi mindre støy til veiens støyplagete omgivelser. Merket gjør det lettere for deg å ta miljøansvar.