Økokjøring gir mindre støy

 

8.6.12 En trafikksikker kjørestil vil ofte også være en mer stillegående kjøring, sier administrerende direktør Sonja Sporstøl i Autoristerte Trafikklæreres Landsforbund (ATL). Tidligere var hun leder av trafikkopplæringsseksjonen i Vegdirektoratet og hadde en hånd på rattet ved utformingen av våre trafikkregler. Hun tror at hensynet til støy blir vurdert i en varslet evaluering av de gjeldende trafikkreglene.

 

Ved å endre kjørestilen kan hver enkelt av oss redusere drivstoffutgiftene og CO2-utslippet med minst 10-20 prosent, sier ATL i sin informasjon om opplæring i økokjøring. Og dessuten redusere støy til omgivelsene, konstaterer vi ved å se på prinsippene for økokjøring. Opplegget med økonomisk kjøring er først og fremst etablert av klimahensyn, i tillegg til at den synliggjør sammenhengen mellom god drivstofføkonomi og det å redusere utslippene, sier Sporstøl. – Men det er klart at bilføreren som kjører økonomisk og også har oppmerksomheten rettet mot trafikksikkerhet, vil avgi mindre støy til omgivelsene enn den som har en mer aggressiv kjørestil.

Vil du se hva læreplanen for vanlig bilist sier om støy? Sjekk vedlagte filer, og husk samtidig at WHO har dokumentert alvorlig helserisiko forbundet med trafikkstøy:

Læreplan klasse B og BE: 413445

Se faglig grunnlagsdokument for ny læreplanen: hb260_faglig_grunnlagsdokument,0

Usynlig i dagens læreplan

I 2005 ble det tatt i bruk en ny læreplan for trafikkopplæring for bilførerer i klasse B og BE. En gjennomgang av læreplan og premisser for den nye læreplanen, viser at støyhensynet knapt er direkte berørt. Selv om det kan avledes av en del andre samfunnshensyn som er beskrevet i opplæringsplanen.

– Gitt det samfunnsproblem som trafikkstøy representerer, hvorfor er ikke dette momentet vist tydeligere i trafikkreglene? Vi spør Per Gunnar Veltun i Vegdirektoratet.

– Hensynet til støy er implisitt i andre samfunnshensyn som det er vist til, der læreplanen tar sikte på å lære førerkortkandidaten en forståelse av hvilken samfunnshelhet veitrafikken er en del av, sier Veltun. Da læreplanen ble fornyet, hadde ikke støy samme oppmerksomhet som nå. Han nevner at i forbindelse med en bebudet evaluering av erfaringene med læreplanen, har man fått innspill om en rekke momenter som man ønsker en sterkere fokus på. Støyhensynet har også en del forkjempere, sier han.

 

Stillere tungtrafikk i byer

Han vil ikke spå resultatet av den kommende vurderingen, men understreker at støy har en mye større oppmerksomhet i dag enn tidligere, ikke minst i internasjonale fora. Han nevner blant annet at i et internasjonalt teknisk utvalg i EU ble det i mai tatt opp spørsmålet om i opplæring av førere av tunge kjøretøy skulle kreve at de skulle kjøre med lavest mulig turtall i byene. Fordi motorteknologien nå bedre tillater slik kjøring med tunge lass, og fordi dette støyer mindre.

Det internasjonale fagutvalget konkluderte ikke, men det er grunn til å håpe på mer spesifikk støyopplæring av bilførere.

 

 Gå til nyhetsoversikt

 

 

Økonomisk og trafikksikker kjøring er som regel også også mer hensynsfull med hensyn til støy, sier administrerende direktør Sonja Sporstøl i ATL. Foto: ATL.