Støypris til myndighetene

 

 

15.11.13    Men ikke i Norge. Landet er Sveits der statlige og lokale myndigheter har samarbeidet om en kampanje som skal forbedre bilisters kunnskap og praksis med hensyn til støy, bl.a valg av støysvake bildekk, til beste for bedre og mer helsebringenede lydmiljøer der folk bor. Nå i november ble kampanjen tildelt den internasjonale Soundscapeprisen. En norsk arkitekt derimot, som arbeider i Zurich, fikk en pris for sitt arbeid med lydlandskap i by. Det er ikke den norske kompetansen det står på.

 

Soundscape Award ble tildelt en sveitsisk kampanje som skulle hjelpe landets bilister til å velge mer miljøvennlige og støysvake dekk til bilen neste gang de skulle kjøpe dekk. Trafikkstøy øker stresshormonene i blodet, forstyrrer søvn og forhindrer god hvile, og påvirker dermed folkehelsen negativt. Vedvarende eksponering for støy kan utløse alvorlig sykdom, blant annet høyt blodtrykk og hjertesykdom. Minst 110 millioner europeere utsettes for støymengder over helsemyndighetenes anbefalinger. (se link)

Dette er risiko som skaper bekymring, og ordningen med European Soundscape Award er å fremme og synliggjøre initiativ og ideer for å begrense den tiltagende støyforurensningen. European Environment Agency (EEA) i samarbeid med den nederlandske foreningen for støybekjempelse – Dutch Noise Abatement Society – står bak prisutdelingen. Også den engelske støyforeningen samarbeider med de europeiske miljømyndighetene om dette tiltaket. (Se link)

European Soundscape Award 2013
Prisen gikk til et sveitsisk fellesprosjekt med både offentlige og private virksomheter, ledet av landets miljømyndigheter. Målet med kampanjen var å redusere trafikkstøy fra landets veier ved å fremme bruk av mer støysvake dekk på bilene. Slike dekk finnes på markedet i dag, og kampanjejn skulle få flere bilister til å velge slike dekk på kjøretøyene sine. Kampanjen viste mulighetene og imøtegikk noen folkelige innvendinger mot slike dekk. Kampanjen introduserte også en nettside som ga tilgang til en database som gav bilistene muligheten til å sammenligne rullestøyen fra ulike dekktyper, og dessuten får informasjon om rullemotstand/energiforbruk, våtgrep og sikkerhet. Kampanjen tok sikte på å promotere «bedre dekk» som både gir mindre støy, sparer bensin og er sikre. Se link til nettsiden.

 

Også en norsk prisvinner!

På prisseremonien var det flere priser. Prisen for årets «runner-up» gikk til er nordmann, Trond Maag for prosjektet «Cultivating Urban Sound – Unknown Potentials for Urbanism». Han er tilknyttet et arkitektkontor i Zurich, men mange av referansene hans for dette prosjektet er hentet fra Oslo.

Mer informasjon om alle prisvinnerne på denne linken.

 

Gå til nyhetsoversikt

Utgangspunktet for den sveitiske prisbelønte kampanjen er den nye obligatoriske merkeordningen for dekk. Sveitsiske myndigheter arbeider for å realisere intensjonen med merkeordningen: at bilistene skal velge mer miljøvennlige dekk som lager mindre trafikkstøy. Bilde fra en grundig og inspirerende informasjonsside på nettet.