Bilbransjen forsømmer miljøinformasjon

 

3.1.2013          Informasjonsplakaten som man kan se i bilvinduet på bildet til høyre, har få eller ingen sett hos bilforhandleren. I frontvinduet på de utstilte bilmodellene. Bilbransjen etterlever i liten grad de pålagte kravene om miljømerking av bilmodeller, viser Biltilsynets undersøkelse foretatt i 2012. Statens vegvesen varsler økte tilsyn for å påse at bilbransjen følger opp forskriftene om å gi miljøinformasjon. 1. januar 2013 trådte i kraft endringer i merkeforskriften for biler. Revisjonen medfører kun noen små endringer i forskriften.

 

Trenger mer bevisste bilkjøpere

Transportsektoren er en stor kilde til CO2-utslipp, og utslippet fra nye personbiler skal i følge regjeringens klimamelding ned med 35 prosent fram mot 2020. Målet med energimerkingen er å gi bilkjøpere muligheten til å ta bevisste valg ut i fra drivstofforbruk og CO2-utslipp når de går til anskaffelse av ny bil.

Forskrift om energimerking m.m. av nye personbiler (merkeforskriften) ble fastsatt av Vegdirektoratet allerede 11. juni 2001. Så det har vært rommelig tid til implementering av regelverket i praksis.

– Vi trapper opp tilsynet i 2013 for å sikre at bilkjøperne får den informasjonen de har krav på, sier seniorrådgiver Trond Robert Larsen i Statens vegvesen.

Fakta

Dette skal være på plass hos alle som forhandler nye biler:

  • Energimerke plassert på nye personbiler.
  • Tilgang til PC slik at forbrukerne kan søke etter sammenlignbare opplysninger om nye personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp gjennom Statens vegvesens digitale tjeneste Nybilvelger.
  • Plakat/display i utstillingslokale med opplysning om utstilte kjøretøyers drivstofforbruk og CO2-utslipp.

 

Veileder til bilforhandlerne

Statens vegvesen har sammen med Bilimportørenes forening og Norges Bilbransjeforbund utarbeidet en veileder og informasjonsmaler for å hjelpe bilforhandlerne til å formidle miljøinformasjon. Forhåpentligvis vil dette bli bedre fulgt opp i 2013 slik at bilkjøpere kan få vurdere miljøegenskaper i tillegg andre preferanser, når de skal kjøpe ny bil.

 

I forbindelse med arbeidet med skjerpede støykrav til nye biler, er det også foreslått at bilen i tillegg til drivstofforbruk og CO2-utslipp, også skal merkes med en tilsvarende skala for bilens støyutslipp til omgivelsene.

 

Les mer på vegvesenets nettsider.

Les reportasje på nrk.no

Se Brosjyre om energimerking.

 

Gå til nyhetsoversikt

Det er i et samarbeid mellom vegvesenet og bilbransjens organisasjoner laget et veiledningshefte for bilforhandlerne om hvordan de kan oppfylle kravene til miljøinformasjon. Informasjonen skal blant plasseres tydelig i frontvinduet, og kundene skal få informasjon om et eget nettsted med informasjon om bilmodellene. (Foto hentet fra informasjonsbrosjyren.)