Offshore-teknologi til demping av trafikkstøy

 

3.10.12 Veitunneler kan oppleves som forsterkere av trafikkstøyen inne i tunnelen. Lyden blåses ut som fra en tuba til omgivelsene rundt tunnelåpningene. I Blødekjærtunnelen i Arendal har man halvert støyen ved å montere støyabsorberende puter ved tunnelåpningene. Putene er basert på norsk teknologi som opprinnelig var utviklet for offshoreindustrien. Link til film.

 

– Tunnelen er en avlastningstunnel for trafikken i Arendal, med en årsdøgnsttrafikk på 15-16000 kjøretøy. På- og avkjørselstunneler til veien munner rett ut i boligområder, der man har hatt betydelige plager, sier avdelingsdirektør Erling Jonassen i Statens vegvesen, region sør. – I samarbeid med Arendal kommune kom vi frem til en løsning med montering av støyabsorbenter i avslutning av tunnelløpene ut mot åpningen. Foreløpige målinger viser gode resultater med mer enn halvering av støyen. Sammenliknet med kostnadene ved fasadeisolasjon eller andre tiltak er dette også kostnadsmessig en gunstig løsning. Det lønner seg å rette tiltakene mot støykilden, sier Jonassen. Han mener at metoden kan være en løsning for mange støyutfordringer knyttet til tunnelåpninger, og har formidlet informasjon via intranettet til andre med tilsvarende oppgaver i vegvesenet.

(Digresjon:Støyforeningen synes at dette kan være et spennende alternativ for utprøving for tunnelåpningene på Ekebergtunnelen og Vålerengatunnelen, gjerne i kombinasjon med støysvak asfalt på motorveibrua over Lodalen. Dette er et område som er heftig plaget av trafikkstøy. Hva sier dere i Statens vegvesen region øst?)

200 meters tuba

Trafikkstøyen i avlastningstunnelen når et langt stykke ut fra tunnelåpningen i lokalmiljøet Blødekjær i Arendal. Selv med et par hundre meter sidetunneler, kommer støyen kommer fra hovedtunnelen ut i lokalmiljøet. Lyden fra hovedtrafikken forsterkes på sin vei fra tunnelen på grunn av de glatte betongveggene. Tunnelåpningen fungerer nærmest som en tuba. Mens røret fra munnstykket til åpningen på en tuba kan være opp til 6 m, snakker vi her om et 200 meters rør før lyden blåses ut i nabolaget.

God løsning som det bør forskes mer på

Miljøhygieniker Frank Beck i Arendal kommune, arbeider med mye med støyutfordringer. Han har vært initiativtaker og en av dem som har jobbet frem løsningen. Han forteller at en helt siden tunnelen ble bygget på nittitallet, har det vært støyklager fra nærmiljøet rundt tunnelåpningene. Selv om trafikken i selve nærmiljøet er stille, leverer tunnelåpningene vedvarende bakgrunnstøy fra trafikken i selve tunnelen under byen. – Etter at vi begynte å se etter løsninger, endte vi med å satse på å montere absorbenter i tunnelåpningene og i en viss strekning innover tunnelen, sier Beck. – Kristiansandsfirmaet Spesialprodukter Sør har levert meget ytelsessterke absorbenter til massive støyområder på oljeplattformene, og de har vist seg velegnet for bruk i tunnelåpningene. Målingene hittil viser gode resultater. Selv om resultatene er gode, håper jeg at vegvesenet kan forske videre på denne løsningen, for å finne måter å optimalisere bruken på, med tanke på opphengingsmåter, hvor store flater, absorbenttykkelse etc., sier Beck.

Absorbenter som henger i tunnelmunningen nøytraliserer lydbølgene. Det er som puter som tar i seg energien i lyden og etterlater mer stillhet.

Kjent fra oljeindustrien

Stein Børre Kolstad i Kristiansandsfirmaet Spesialprodukter Sør har samarbeidet med Statens vegvesen. Kolstad har jobbet med støydemping i oljeindustrien i mange år.

Han forteller at ingen støydempende hjelpemidler absorberer så mye lyd som putene som er installert i tunnelen i Arendal. I Blødekjærtunnelens avkjøringsløp som svinger seg opp til selve Blødekjær er det hengt opp slike spesialputer på veggene og ned fra taket. – Veggelementene er satt på for å minske refleksjonen fra betongveggene. De er satt opp på begge sider av veggen nedover og hengt opp i taket i utløpet for å hindre at lydnivået fra tunnelen lenger ned går rett ut, men blir absorbert og mister sitt trykk på vei ut. Absorbentene er brukt mye i oljeindustrien de siste 16–20 åra, og tar mer lyd enn noe annet, ifølge Kolstad.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Avdelingsdirektør Erling Jonassen i Statens vegvesen og Stein Børre Kolstad i Spesialprodukter Sør inspiserer støyabsorbentene som er montert på betongveggene i Blødekjærtunnelens munning. Foto: Pål Tegnander/NRK