Tror at EU´s merkeordning for dekk blir global

 

9.5.12  – Jeg venter at dekktestlaboratorier i alle land etter hvert tar i bruk de EU- retningslinjene som nå blir gjeldende. Ikke minst håper jeg dette for testvirksomhet i India og resten av Asia, sier Stephan Koehne. Han leder et stort testlaboratorium i Tyskland, og kommenterer noen av utfordringene som dekkbransjen må håndtere i forbindelse med det den nye EU-merkeordningen for dekk.

 

Koehne er ingeniør i mekanikk. Etter 10 år hos Continental, tok han med seg sin dekkerfaring og bygget opp sitt eget testlaboratorium TS testing Service GmbH. Han er nylig intervjuet i Tyre Technology International, det ledende bransjebladet for dekkbransjen, i forbindelse med bransjens forberedelser for å implementere direktivet om obligatorisk miljømerking av bildekk fom. 1. november 2012. Bladets hovedoppslag handler om hvordan bransjen forbereder det kommende dekkregelverket. Se link.

En stor del av testmaskinene er opptatt med oppgaver i forbindelse det kommende dekkdirektivet, bekrefter han. – Vi har bygget testrigger for rullemotstand, våt grep og støytester, men har også teknologi for å kunne teste underliggende krav som f.eks dekkadferd under forskjellige betingelser, inklusiv vinterforhold.

 

Utfordringer

– Hva oppfatter du som hovedhensikten med de merkereglene for dekk, hensynet til miljøet eller forbrukerne?

– Det nye regelverket er generelt gearet mot reduksjon av CO2, og tjener i like stor grad både forbrukerne og miljøet. Den virkelig store utfordringen er å redusere rullemotstand uten å svekke vågrep og holdbarhet. Dette er så ambisiøst at selv de største produsentene må rulle opp ermene og ta en ny titt på sin teknologi for gummiblandinger.

– En innvending mot EU-direktiv er at de ofte mangler praktisk relevans. Er det regelverket i denne kategorien?

 

Må ha konsistent kvalitet

– Det kan nok sies at regelverket ikke er 100 % klargjørende. Det er flere aspekter som vil tjene på en revisjon. For eksempel er det ikke tilstrekkelig å måle et par dekks egenskaper for å fastslå dekkegenskapene til en hel produktserie. Fordi det kan være store individuelle forskjeller på dekk innen samme produksjonsserie, selv når det gjelder så grunnleggende egenskaper som dimensjon og dekprofil, sier Koehne. Han påpeker at når det gjelder den globale dekkindustrien så er kvalitetssikkerhet – eller mangelen på dette et sentralt spørsmål. Selv de aller største produsentene vil merke et tungt press for å levere konsistent kvalitetsnivå.

– Hva vil sterkest prege dekktest-bransjen de nærmeste årene?

– Vi kan vente oss miljømerkekrav til dekk vil rullet ut globalt. Jeg tror at nesten alle land vil adoptere de nye EU- retningslinjene, i første omgang ikke minst India og resten av Asia. De store dekkprodusentene har ikke råd til å implementere EU´s dekkretningslinjer, og kun begrense dette til Europa. På andre produktsektorer har EU´s merkekrav allerede erobret verden. Det er ventet at dette også kan skje med dekkmerkesystemet. Japan har allerede hatt miljømerking av dekk noen år, og USA arbeider med en tilsvarende løsning. Disse oppgavene vil prege dekkindustrien og testbransjen i årene som kommer, sier Koehne.


 

Gå til nyhetsoversikt

Forberedelsene til merkeordningen for bildekk har vist at for den globale dekkindustrien så er kravet til stabil kvalitet for alle dekk i en produksjonsserie – eller mangelen på dette - et sentralt spørsmål. Selv de aller største produsentene vil merke et tungt press for å levere konsistent kvalitetsnivå.