For stille biler?

 

26.09.12 Det er blitt hevdet at hybride og elektriske biler er så stille at de utgjør en sikkerhetsrisiko for fotgjengere og syklister ved kjøring i lav hastighet. Seniorforsker Ulf Sandberg ved VTI i Sverige, drøftet denne påstanden i et foredrag på verdenskonferansen Internoise i New York i august, og i artikkelen «Adding noise to electric and hybrid vehicles is an electric issue».

 

Spørsmålet om at hybride og elektriske biler er så stille at de utgjør en sikkerhetsrisiko for fotgjengere og syklister ved kjøring i lav hastighet, gjelder særlig for svaksynte som må basere seg på lydsignaler for å unngå sammenstøt med biler. Det har vært fremsatt antagelser om at det er sammenheng mellom stillegående biler og ulykker og alvorlige personskader, sier Sandberg.

Den amerikanske fotgjengerloven fra 2010 (Pedestrian Safety Enhancement Act) stiller krav om hørbare alarmsystemer i hybride og elektriske biler (AVAS – Audible Vehicle Alerting Systems ). Pr. i dag arbeides det med et regelverk som forventes å bli gjort gjeldende i januar 2014. Lignende regler er under utarbeidelse i Japan og i EU-landene. I fellesskap er FN og EU i ferd med å utvikle en verdensomfattende teknisk forskrift – Global Technical Regulation – etter et grundig forarbeid. SAE int. og ISO arbeider med å utvikle en målemetode for det lavest godtatte støynivået fra biler.

 

 Risiko nær null

I sin artikkel peker Sandberg først på det faktum at støyforskjellene mellom hybride og elektriske biler og ICE1 biler ikke gjør seg gjeldende før ved hastigheter under 20 km/t; samt at AVAS utfører tester på kjøretøy i lav fart som er hørbar fra en viss avstand uten å maskere bakgrunnstøy. Det er allerede noen hybride og elektriske biler i markedet som har innstalleret AVAS.

Sandberg ser nærmere på antagelsene om problemer i forbindelse med trafikksikkerhet og støyens negative effekt på mennesker. En statistisk studie fra USA antyder at kjøretøy i elektrisk modus, relativt sett forårsaker flere ulykker der fotgjengere er involvert enn ICE-biler. Samtidig er det slik at mange studier både fra USA, Japan og Europa ikke finner en slik årsakssammenheng. Ulykkesstatistikker over ulykker mellom kjøretøy og fotgjengere viser at ved hastigheter der el-biler avgir mindre støy en ICE-biler, ligger den relative risikoen for ulykke nær null, og at risikoen for små til store skader er < 5%.

Sandberg viser også at stillegående kjøretøy, dvs. som er svært vanskelig å høre når de nærmer seg i lav hastighet, allerede hadde sirkulert i bytrafikken i mange år før det ble vanlig med hybridbiler, og at hvis stillhet skulle være årsaken til ulykker så ville dette fremkommet for lengst og ikke vært noe som oppstod da hybridbilene kom inn på markedet.

 

Bedre å redusere enn å øke støy

Sandberg diskuterer og foreslår flere ikke-akustiske måter for advare fotgjengere mot – ikke minst blinde – stillegående kjørtøy som nærmer seg.

I artikkelen beskrives det omfattende arbeidet med å kartlegge problemet, utvikle og spesifisere de AVAS-systemene som er blitt laget siden 2008 og frem til i dag. Sandberg ser på de siste nyhetene, og forfatteren viser at arbeidet med å unngå helt stillegående kjøretøy er blitt møtt med en utrolig interesse og støtte og derfor har vært gjennomført i ”racerfart”; det står i en slående motsetning til forsøkene på å redusere støyen fra kjøretøy. Sandberg argumenterer for at det er bedre for menneskers helse og sikkerhet å redusere den maskimale støyen fra kjøretøy istedenfor å øke minimumsstøyen fra dem.

Konsekvensen er at Sandbergs konklusjon er å anbefale at arbeidet med AVAS stopper, å begrense snarere enn å kreve iverksettelse av slike systemer, og heller rettet oppmerksomheten mot å begrense de verste støyutslippene fra kjøretøy i urbane områder.

 

 

 

1 ICE betyr intern forbrenningsmotor (internal combustion engine)

 

 

 Gå til nyhetsoversikt

For stille biler? Ulf Sandberg, seniorforsker ved det svenske forskningsinstituttet for transport og vei, VTI, (og vinner av æresprisen Årets støydemper 2011) drøfter spørsmålet og antyder at dette spørsmålet gir feil innretning av forskningen for å få bedre lydmiljøer i trafikken. Det virker som det er elektronikkindustrien som er pådriver for å få installert alarmsystemer på hybride og elektriske biler. Sandberg organiserte sesjonen Motor vehicle noise, Interior and Exterior under verdenskonferansen Internoise 2012 i New York. Bare til denne sesjonen ble det presentert 80-100 forskjellige forskningsprogrammer. Foto: Pål Jensen.