Bilstøy og EU: Sentrum – høyre politikerne støttet billobbyen

 

13.2.13 EU-parlamentet stemte 6. februar over forslag om å revidere EU-kravene til støy fra kjøretøy. Partiet De Grønne kritiserte resultatet av avstemningene. Det viste seg at sentrum-høyre representantene i EU parlamentet gjennomgående hadde gått inn for endringsforslag som svekket den nye lovteksten, enda den allerede hadde mistet mye av sin kraft og opprinnelige ambisjoner på sin behandlingsvei gjennom parlamentet.

 

Etter avstemmingen utalte De Grønnes talsperson for miljø og offentlig helse, Satu Hassi (MEP, Finland): – Sentrum-høyres medlemmer i Europaparlamentet har skamløst støttet kravene fra støyende bilprodusenter og stemt for å svekke EU´s nye lovforslag om å skjerpe kravene til tillatt støy fra kjøretøy. Denne avstemmingen kan fremstå som en seier for bilindustrien. Ekkoet fra den intense lobbykampanjen ruller fremdeles i parlamentets haller. Samtidig er avstemmingsresultatet et klart nederlag for offentlig helse og miljøet!

Nåværende forslag ingen meningsfull forbedring

Hassi påpekte også: – Trass i klare vitnesbyrd om negative effekter som støyforurensning påfører offentlig helse, støttet flertallet av parlamentsmedlemmer forslag som svekket grensekravene i et nytt støyregelverk for kjøretøy. Kombinert med en rekke andre unntak og utelatelser som også fikk flertallets støtte, vil totaleffekten av det nye støyregelverket ikke gi noen meningsfull forbedring i EU´s støykrav til biler. Tatt i betraktning av at dette lovverket for første gang revideres på over 20 år, gjør dette at avstemmingsresultatet fremstår enda mer uansvarlig.

– Ved å støtte interessene til støyende bilprodusenter og bilførere i stedet for samfunnets helse og miljø, har disse medlemmene av EU-parlamentet blitt en parodi på sin antatte rolle som representanter for europeiske borgeres interesesser. Vi oppfordrer EU-landenes regjeringer til å sette offentlige helseinteresser på førsteplassen, når landenes miljøministre nå skal ta stilling til det foreslåtte regelverket, uttalte Satu Hassi i forbindelse med sakens videre behandling.

Se stemmefordelingen i de ulike avstemmingene om kjøretøystøy på denne linken. (engelsk).

 

 Gå til nyhetsoversikt

- Ved å støtte interessene til støyende bilprodusenter og bilførere i stedet for samfunnets helse og miljø, har sentrum-høyre medlemmene av EU-parlamentet blitt en parodi på sin antatte rolle som representanter for europeiske borgeres interesesser. Vi oppfordrer EU-landenes regjeringer til å sette offentlige helseinteresser på førsteplassen, når landenes miljøministre nå skal ta stilling til det foreslåtte regelverket, sier Satu Hassi, MEP Finland og talsperson for De Grønne. (foto: EU-parlamentet)