Truer bilbutikker med straffegebyr

 

2.5.12    Miljømerkingen for dårlig, nå kommer kontrollene, skriver Aftenposten. Støyforeningen har tidligere påpekt at bilbransjen er for dårlig med informasjon om støyutslipp på de nye bilene de selger. Det viser seg at de heller ikke er flinke med annen miljøinformasjon, og nå truer Statens vegvesen med straffegebyr.

 

Det er Aftenposten.no som skriver om de mulige konsekvensene av ufullstendig miljømerking hos bilbransjen. Tidligere – se klipp og klipp 2 – har Støyforeningen omtalt den nesten totale mangel på støyinformasjon om nye biler. Nå kommenterer Aftenposten.no utbredt fraværet av informasjon om bilenes klimautslipp, trass i at dette ble pålagt bilforhandlerne i klare retningslinjer allerede i 2001. Som forbruker skal du få tydelig informasjon om hvor miljøvennlig biler er når du kikker i bilbutikker. Nå varsler Statens vegvesen tilsyn med bilforhandlere som slurver med merkingen. På sikt kan det vanke gebyrer.

Varierende overholdelse av regelverket

I bilbutikken skal du finne informasjon om energimerking og miljø enten på selve bilen eller rett i nærheten. En vanlig løsning er at dette vises på et lite skilt ved siden av bilen.

– Det ser ut som at forhandlerne i varierende grad overholder regelverket, sier seniorrådgiver Trond Robert Larsen i Statens vegvesen. Han kommenterer at Statens vegvesen ønsker på sikt å kunne gi gebyr og tvangsmulkter til forhandlere som ikke retter seg etter kravene om merking.

– Forslaget er sendt på høring og skal oversendes departementet. Etter dette vil vi eventuelt få en myndighet til å bruke mulkt som virkemiddel, forteller Larsen.

 

Støyegenskaper foreløpig ikke omfattet av kravet

En oversikt fra vegvesenet viser at kravene om miljømerking ikke omfatter støyegenskaper.

– Er ikke støy en miljøegenskap ved kjøretøyet? Spør vi Trond Robert Larsen.

– Så absolutt, men vår høringsuttalelse besvarte spørsmål i tilknytning bilers egenskaper i forhold til miljøgasser. Jeg ser ikke bort fra at bilforhandlernes informasjon om kjøretøys støyegenskaper etter hvert også vil bli fulgt opp, når et tydeligere regelverk om dette er kommet på plass, sier Larsen.

Har hatt 11 år på seg

Men allerede denne forsommeren vil Statens vegvesen prøve seg på et tilsyn i en lettere variant enn forslaget som er på høring.

– Det vil foregå på samme måte som våre vanlige verkstedkontroller. Men forskjellen er at vi i første omgang betrakter tilsynet som en informasjonsrunde, sier Trond Robert Larsen. Han påpeker at bibransjen har hatt 11 år på seg for å få på plass miljømerkingen. – Tidligere har det ikke vært knyttet noen tilsynsordninger til merkingen. Og vi skal vel være såpass rause å innrømme at informasjonen fra det offentlige om merkingen heller ikke har vært overstrømmende, sier Larsen.

 

Gå til nyhetsoversikt

Statens vegvesen varsler tilsyn med bilforhandlere som slurver med merkingen. På sikt kan det vanke gebyrer, fremgår det av en høringsuttalelse som Statens vegvesen har avgitt vedrørende miljømerking av biler.