Om gromlyd og ulyd

 

12.12.12   Mens noen sverger til slavekoret i Verdi´s opera Nabucco som det vakreste et øre kan høre, holder andre på at ingen vellyd overgår rusingen av en blodtrimma V8 motor. Gromlyd er en del av sportskjøretøyenes (og deres føreres?) identitet. Men kan det veie mer enn hensynet til flere hundre millioner europere som er plaget av trafikkstøy, eller betale for helseskader og personlige lidelser som følge av støy? Les mer og se YouTube filmen fra ZDF, som beskriver sportsbil-treff med gromlyd og noen interessemotsetninger i arbeidet med å få på plass et sivilisert støyregelverk for nye biler.

 

ZDF (Zuddeutsche Rundfunk) har i Frontal 21, i et FBI-liknende program, laget et innslag om bilstøy/trafikkstøy, i relasjon til at EU nå arbeider med et lovforslag fra EU-kommisjonen.(Se link til film)

Den nye loven tar som kjent sikte på å skru ned lyden på nye biler: personbiler, sportsbiler, varebiler, lastebiler, vogn og busser. Ved oversendelse av lovforslaget uttalte kommisjonens representant at forslaget ville kunne føre til halvering av støyen når Europas kjøretøypark etter normal utskiftingsperiode hadde fornyet sin bilpark til den nye standarden.

 

Gromlyd og sportslig identitet

Reportasjen viser sportsbilmiljøer der gromlyden er essensiell. På et Porsche-treff ble det målt motorlyd opp til 124 db (tilsvarer take off for et passasjerjetfly på et par hundre meters avstand). Porsche legger også ut lydfiler for motorlydene på sine hjemmesider, slik at kjøpere kan velge modell etter det grommeste lydinntrykket! Se link.

Hvilken bil har den grommeste lyden? Porsche legger ut lydfiler på hjemmesidene for at publikum kan orientere seg om hvilken modell som har den råeset lyden! Se link over bildet.

 

 

Bilprodusentenes lobbyorganisasjoner jobber nå med fullt trykk i alle sine kanaler. Når EU-parlamentets miljøkomite (ENVI) skal stemme over forslaget, finnes det allerede flere kompromissforslag som vil svekke kommisjonens lovforslag betydelig. Noen vil endog gi et dårligere regelverk enn det som gjelder i dag. (det har skjedd før, i 1992, ved forrige revisjon av støykravene for bil, endret man samtidig testmetodene for typegodkjenning av kjøretøy, slik at de «skjerpede» reglene i realiteten ikke førte til forbedring). ZDF reportasjen antyder for øvrig at Porsche har hatt et betenkelig nært samarbeid med miljøkomiteens saksordfører i denne saken.

Det er ventet at ENVI skal stemme over alternativene på et møte 18. desember (nb. at denne avstemmingen har vært utsatt en rekke ganger siden juni). Europarådet starter sin behandling av saken i desember/januar.

   Mener du at ENVI bør fastsette effektive lovkrav for å redusere støyen på nye biler, kan du gå til denne linken og si ifra!.

Saken berører oss alle – som bilkjøpere ved fremtidige anskaffelser, men ikke minst som støyplagete naboer til trafikkerte veier. Trafikkstøy er det miljøproblem som berører flest mennesker i Europa. Etter luftforurensing er støy også det miljøproblem som skader helsen til flest mennesker, i følge WHO. I Norge kommer 80 % av all støy utendørs fra biltrafikk. Svært mange nordmenn har slutte med å sitte i hagen eller på verandaen om sommeren på grunn av trafikkstøy.

Markedsdrevet eller forskriftdrevet utvikling?

Hvorfor er strengere lovkrav viktig? Markedsliberalere hevder bilegenskaper forbedres etterhvert som markedet etterspør slike egenskaper. Til det kan bemerkes at krav til bilers eksosutslipp har blitt skjerpet 6 ganger de siste 20 år. I samme periode er kjøretøys miljøegenskaper i forhold til klimautslipp/energiforbruk blitt kontinuerlig forbedret. Og blitt et konkurransemoment i bilmodellens kamp om publikums gunst. I samme periode har det ikke vært skjerpede krav mht. støyutslipp, og bilene støyer i dag til omgivelsene mer enn for 20 år siden. Det er ikke markedets etterspørsel, men myndighetskrav, som er hoveddriver for miljøforbedringer på bil.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

124 db når du ruser motoren på denne Porschen. Det gir garantert oppmerksomhet, men er ikke forenlig med Europas behov for mer stillegående trafikk. ZDF´s program Frontal 21 har laget en reportasje som om problemene, og hvordan billobbyen gjør seg gjeldende i beslutningssystemene. Se filmen på YouTube.