Hjerteattakk? Større dødsrisiko for den som bor ved trafikkert vei

 

16.5.12 Overlevende etter hjerteattakk har større risiko for en tidlig død dersom de bor nær en hovedvei. Amerikansk forskning viser at hvor nær man bor en tett trafikkert veie, kan være en indikator på hvor lenge man får leve, rapporter The HuffPost Green.

 

Ny forskning som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Circulation viser at mennesker som bor nærmere enn 100 meter til en trafikkert hovedvei har 27% større sannsynlighet for å dø (av alle slags dødsårsake) i løpet av en 10 års periode, enn personer som bor 1000 meter eller mer fra en slik vei.

– Vi vurderer at eksponering for ulike former for luftforurensning og annen miljøpåvirkning, som sterk støy og stress som følge av å bo nær hovedvei, har bidratt til de helsekonsekvensene som studiet påviser, går det frem av en uttalelse fra forskningsleder, Dr. Murray A. Mittleman, M.D., Dr.PH, og direktør for den kardiovaskulære forskningsenheten director of the Cardiovascular Research Unit at Beth Israel Deaconess Medical Center, i Boston.

Studiet omfattet 3547 mennesker som hadde overlevd et hjerteattakk. Gjennomsnittsalderen var 62 år. I løpet av en 10 års periode døde 1071 mennesker. 63% av disse døde av hjerterelaterte årsaker. Kreft var årsaken til 12% av dødsfallene, mens problemer med åndedrettsystemet forårsaket 4% av dødsfallene.

Økt risiko

Forskerne fant at personer som bodde mellom 100 og 199 meter fra fra en trafikkert hovedvei, hadde en 19 % større sannsynlighet for å dø i løpet av 10-årsperioden enn dem som bodde 1000 meter eller mer unna en hovedvei. Det ble også påvist større sannsynlighet for død hos personer som bodde mellom 200 og 999 meter unna hovedvei, med en 13 % økt sannsynlighet i løpet av studieperioden.

Forskerne sier at luftforurensning har sammenheng med hjertehelse, og at det å bo nær trafikkert hovedvei – med konstant eksponering av miljøforurensning gjennom luften – kan forårsake for tidlig død hos personer med hjertelidelser.

Denne sammenhengen bør ha innflytelse på samfunnsplanleggingen for nye boligområder, uttaler forskerne. Enkeltpersoner som bor utsatt til, bør på sin side ta inn over seg at denne økte risikoen også forverrer konsekvensene av en dårlig livsstil, røkning, lite mosjon og dårligkosthold.

I fjor rapporterte nyhetsbyrået Reuters om en studie i det medisinske fagtidsskriftet Epidemiologyder det ble påvist forbindelse mellom hjerterisiko og det å bo nær trafikkert vei. I 2004 ble det publisert en annen stor studie i Circulation, som også viste sammenhengen mellom luftforurensning og hjertesvikt.

Les mer om trafikkstøy og helserisiko.

 

Gå til nyhetsoversikt

Ta vare på hjertet ditt og helsen ved å beskytte deg mot trafikkstøy og annen forurensning fra vei, og være bevisst en sunn livsstil. Vær oppmerksom på at å bo nærme en trafikkert hovedvei kan medføre helserisiko.