EU gir ti millioner kr til forskning om trafikkstøy og kreft

 

 22.8.12   Seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse i Danmark, har mottatt ti millioner kroner fra The European Research Council. Beløpet skal brukes til forskning på hvordan trafikkstøy påvirker menneskers kreftrisiko og overlevelsen efter en kreftdiagnose.

 

Trafikkstøy virker stressende og søvnforstyrrende. Sørensen har tidligere påvist at mennesker som bor i omgivelser med for mye trafikkstøy, har økt risiko for forhøyet blodtrykk og hjertekarsykdommer. I juni ble undersøkelsen publisert på det medisinskfaglige nettstedet PLOSONE . Se link eller last ned pdf journal.pone.0039283 .

Nå skal kreftrisikoen undersøkes.

Ca. 30 prosent av alle dansker bor på adresser hvor trafikstøyen overstiger WHO’s grenseverdier. Når trafikkstøy menes å kunne påvirke menneskers helbred – og helt konkret har vist seg å øke risikoen for hjertekarsykdom – skyldes det, at støyen kan stresse og forstyrre nattesøvnen. Det påvirker blant annet vårt immunforsvar, og muligens kan trafikkstøy derfor også påvirke risikoen for kreft.

– Vi vet at trafikkstøy stresser oss i hverdagen. Blant andet kan man måle høyere nivåer av stresshormonet cortisol og høyere puls hos mennesker som er utsatt for trafikkstøy. Det er også vist, at mennesker som utsettes for støy heller ikke i samme grad kommer ned i den del av søvnen, hvor vi restituerer. Begge deler er noe som påvirker vårt immunforsvar og dermed potensielt også vår risiko for kreft og andre sykdommer, sier seniorforsker Mette Sørensen, i den danske kreftforskningsorganisasjonen, Kræftens Bekæmpelse.

Projektet startet i mars og skal løpe over fem år. Undersøkelsene vil blant annet være basert på faktainnsamlingen i den store, danske befolkningsundersøkelsene Kost, kræft og Helbred. Den omfatter 57 000 voksne dansker. Ved hjelp av informasjon om trafikkdata er det mulig å beregne trafikstøyen på de enkelte deltakeres adresser.

Trafikkstøy og helbred
Det var Mette Sørensen som i 2011 ble den første som påviste at trafikkstøy øker risikoen for å få slag (blodpropp eller blødning i hjernen). Ifølge hennes undersøkelse stiger risikoen for at få et slag med 27 prosent, for hver gang trafikkstøyen stiger med 10 desibel, men kun hos mennesker over 65 år.

Forskningsmidlene fra EU’s European Research Council går til innovativ forskning og er en av de mest prestisjefylte bevilgninger man kan få som ung forsker. Den har gjort det mulig å undersøke om det også skulle være en sammenheng mellom trafikkstøy og andre sykdommer. For eksempel har ingen tidligere undersøkt om trafikkstøy øker risikoen for kreft og/eller påvirker overlevelsen efter en kreftsykdom.

I tillegg vil Mette Sørensen og hennes team undersøke om trafikkstøy kan ha betydning for diabetes, graviditet, livskvalitet og helbredsvaner som røkning, bruk av alkohol og overvekt.

 

Gå til nyhetsoversikt

 

Mette Sørensen og hennes forskergruppe ved det danske kreftforskningsinstituttet skal bruke de neste fem år til å undersøke en eventuell sammenheng mellom trafikkstøy og kreft.