Kombinasjon av støysvak asfalt og bildekk kan gi 8 db reduksjon

15.1 2014 Mulig å realisere støyreduksjoner ved kombinert satsing på mer støysvake bildekk og tilpassede nordiske asfaltløsninger. Det antyder foreløpige resultater som er offentliggjort fra NordTyre prosjektet på den verdenskonferansen InterNoise.

 

NordTyre er et fellesnordisk FoU prosjekt der vegmyndighetene i de nordiske landene søker svar på hvilke bildekk som har best miljøegenskaper (støy/lav rullemostand) på nordisk asfaltbelegg. Prosjektet skal også fastslå hvor godt merkeordningens miljøkategorisering av bil- dekkene samsvarer med hva dekkene reellt presterer av støy og rullemotstand på grovt, nordisk asfaltunderlag. Bortsett fra Danmark har de andre nordiske landene asfalttyper som i liten grad samsvarer med de europeiske ISO-veidekkestandardene.

 NordTyre-prosjektet ledes av det danske Vejdirektoratet. Det pågår fortsatt forskning, men på den siste verdenskonferansen InterNoise i Innsbruck ble det lettet litt på sløret av hva FoU-prosjektet hadde konstatert.

Opptil 8 db støyreduksjon

I en av presentasjonene redegjorde seniorforsker Truls Berge fra Sintef om undersøkelser av 31 forskjellige bildekktyper på ti foreskjellige asfaltstrekninger i Norge. De mest støysvake dekkene var omtrent 4-5 desibel stillere enn de mest støyende dekkene alle de varierte 10 asfaltdekkene. Så man på en optimal kombinasjon av støysvake bildekk på støysvak asfalt, ble det bekreftet støyreduksjoner på hele 8 desibel! Rapporten omfattet undersøkelser med personbildekk.

Presentasjonen på InterNoise kan lastes ned 0709.

Berge har også skrevet en redegjørelse om dette på følgende link.

Søker størst mulig sammenheng mellom miljøegenskaper

Merking av nye bildekk har blitt obligatorisk i alle EU land og EØS land. Merkeordningen omfatter våtgrep, rullemotstand og støy. Graderingen av dekk-egenskaper er basert på standard testbaner med finkornet asfalt (ISO-dekker). De nordiske landene har hatt behov for å fastslå vitenskapelig sammenhengen mellom merkeordningens testresultater og bildekkenes faktiske prestasjon på nordiske veier, påpekte Jørgen Kragh og Jens Oddershede fra det danske Vejdirektoratet i sin orientering på InterNoise konferansen. De pekte på at merkeordningen kan forbedres for å bli mer representativ for kjøring under nordiske forhold.

Last ned presentasjonen0265

 

 

 

Gå til nyhetsoversikt

 

NordTyre prosjektet tar sikte på å verifisere en sammenheng mellom dekkmerkordningens EU-standardiserte kategorisering av miljøegenskaper og reell situasjon på nordisk, grovt asfaltunderlag. Det er indikert muligheter til å oppnbå gode støyreduksjoner.NordTyre prosjektet tar sikte på å verifisere en sammenheng mellom dekkmerkordningens EU-standardiserte kategorisering av miljøegenskaper og reell situasjon på nordisk, grovt asfaltunderlag. Det er indikert muligheter til å oppnbå gode støyreduksjoner.