EL-busser langt stillere

 

 

8.5.2014     Flere av de største byområdene har i henhold til EU´s støydirektiv gjennomført støykartlegging og utarbeidet handlingsplaner mot støy. Det aktualiserer også spørsmålet om rett valg av busser. I Bergen er det åpnet for et «mulighetsstudie» for å kunne bruke flere elbusser i Bergen. Det finnes en rekke forskningsrapporter som fremhever elbussene som langt stillere.

Elbusser støyer langt mindre enn eksosbusser, iallfall ved hastigheter opp til ca. 65 km/t. En økning på 10 dBA tilsvarer en tidobling av lydtrykket. Målingene gjelder maksstøy ved passering 50 fot (ca. 16 m) unna. Batteribusser ligger trolig nær trolleybusser i støynivå. 40 mph er ca. 65 km/t.

Den som har hørt en elbuss, vet at den støyer langt mindre enn en dieselbuss – iallfall i bytrafikken. Forskjellen er større enn for personbiler. Forskjellen mellom dieselbusser på den ene siden og gassbusser og hybridbusser på den annen er mindre. Begge deler bekreftes av målinger utført i USA.

Se den amerikanske rapporten NC07_Ross_Staiano_-_A_comparison_of_green_and_conv

Ved 48 km/t støyer en dieselbuss i gjennomsnitt ca. 10 dBA mer enn en trolleybuss, dvs. at én dieselbuss støyer like mye som ti trolleybusser. Ved høyere hastigheter reduseres forskjellen, men ved ca. 65 dBA støyer dieselbussen fortsatt ca. 5 dBA mer, eller ca. 3 ganger så mye.

Forskjellen er større enn for personbiler. Støy fra biler og busser utgjøres av

  • Motorstøy.

  • Støy fra klimaanlegg.

  • Dekkstøy.

  • Støy fra «fiskestangen» og kontaktledningen (trolleybusser) – men den har sjelden særlig betydning.

  • Vindsus (støy pga. luftmotstand) – som neppe har noen betydning ved hastigheter som er aktuelle for busser.

For eksosbiler dominerer dekkstøyen ved hastigheter på 30-40 km/t og mer. For eksosbusser har motorstøyen relativt større betydning. For elkjøretøy består motorstøyen gjerne av en summetone som med få unntak er langt mer støysvak enn brummingen fra en forbrenningsmotor. Generelt er derfor dekkstøyen relativt sterkere for elkjøretøy enn for eksoskjøretøy, og den dominerer mer på våt enn på tørr veibane, og mer på betong og grov asfalt enn på glattere, nylagt asfalt eller støysvak asfalt. For stillestående elkjøretøy dominerer viftesus fra evt. klimaanlegg.

Dekkstøy er lettere å støyskjerme enn motorstøy. Dette skyldes både at dekkstøyen er mer høyfrekvent og at den oppstår ved bakken. Derfor er støyskjerming trolig mer effektiv mot elbusser enn mot eksosbusser.

Les mer om elektriske busser i Hordaland.

Omtale i Bergens Tidende.

Se også Teknisk Ukeblad om EL-busser.

Gå til nyhetsoversikt

Lavmælt bergenser: EL-busser støyer mindre enn konvensjonelle. Bergen har tradisjonelt hatt noen EL-busser på noen ruter i vestlandets hovedstad. Nå settes i gang mulighetsstudie for å klargjøre om denne løsningen kan utvides.