Se filmen: Når en bil støyer like mye som tre biler

 

8.5.12     Bildekk som støyer mindre, er bra for omgivelsene. På YouTube er det lagt ut en informasjonsfilm som tydelig viser dette. Filmen viser målinger foretatt av det uavhengige firmaet M+P på testbane i Nederland. Målingene viser at en bil med breiale dekk avgir like mye støy til omgivelsene som en gruppe på tre biler. Se filmen selv!

 

Norske forskere har tidligere også benyttet samme testfirma og bane, og bekrefter målingenes seriøsitet og uavhengighet.

– Filmen viser en bil som med sin dekkutrustning avgir like mye støy som tre biler med støysvake dekk. Bilene kjører like fort, og målingene viser støydoser som avgis i et bestemt tidsinterval, sier forsker Truls Berge ved Sintef. – Filmen illustrerer godt hvilken forskjell riktig dekkvalg kan ha for støynivået fra bilkjøring. På denne filmen avgir en enkelt bil mer støy enn tre andre biler. Alle bilene er vanlige mellomklassemodeller, men der en bil har dekk som støyer betydelig mer enn de tre andre.

Klikk på bildet, gå til filmen!

 

Nordiske dekktester denne sommeren

Berge understreker at testen i Nederland blir utført på såkalt ISO-veidekke, som er en gjennomsnitts kvalitet for asfalt i EU, og som ligger til grunn for testvirksomheten. – Det er ikke sikkert at kjøring på nordisk asfalt vil gi de samme forskjellene i støynivå. I Norge, Sverige og Finland, og i noen grad i Danmark, har asfalt en grovere overflate for å motstå piggdekkslitasje, sier Berge. – Denne sommeren starter vi opp konkret uttesting av dekkenes støyegenskaper på nordisk asfalt. I Danmark og Sør-Sverige er forsøkene allerede startet. I Norge vil vi gjøre testene i månedsskiftet juni-juli, på tilsammen 10 forskjellige asfaltstrekninger, sier han. I alt 30 av de mest brukte dekktypene – i dekkbredder fra 175 til 225 mm – vil bli testet.

NordTyreprosjektet

Det nordiske dekkprosjektet – NordTyre – vil i første omgang teste 30 av de mest vanlige sommerdekkene i den nordiske bilparken. Du kan lese mer om NordTyre her.

Berge leverte nylig en statusrapport om bildekk og egenskaper på nordisk veidekker. Du lam lese mer om den her.

Merkeordning for dekk

Filmen demonstrerer hvor viktig den nye merkeordningen er, den som vil gi oss muligheten til å velge støysvakt når vi kjøper nye dekk. Les mer.

 

 

Gå til nyhetsoversikt

- Denne sommeren vil det i regi av NordTyre-prosjektet bli gjennomført konkret uttesting av sommerdekks støyegenskaper på forskjellige typer av nordisk asfalt. I Danmark og Sør-Sverige er forsøkene allerede startet, i Norge starter arbeidet i månedskiftet juni/juli, sier forsker Truls Berge i Sintef.