Helse, miljø og penger spart hvis alle kjører miljøbildekk

04.11.2014   Hvor mye vil samfunnet, miljøet og du selv tjene på at du skiftet til bildekk med de beste miljøegenskapene? Norge har hatt obligatorisk miljømerking av bildekk fra 1.1.2012. Det internasjonalt anerkjente miljøkonsulent- og forskningsbyrået TNO undersøkte hva effekten ville bil for Nederland om alle kjøretøy i landet tok i bruk trippel A dekk (best både når det gjelder rulleegenskaper, våtgrep og støy). I Nederland ville det ha enorm effekt på energiforbruk, sikkerhet og støy. Årlige samfunnsbesparelser ville tilsvare 8 milliarder kroner. I Norge kan man regne med tilsvarende gode effekter.

 

TNO – rapporten – TNO 2014 R10735 – ble offentliggjort i sommer. Den tok sikte på å identifisere sannsynlige gevinster dersom nederlandske biler av alle kategorier gikk skiftet ut nåværende dekkutrustning med de aller beste miljødekkene, såkalt trippel A-dekk. TNO fant at om det skjedde, ville det nederlandske samfunn store gevinster i form av redusert energiforbruk (= mindre klimautslipp), økt trafikksikkerhet og redusert trafikkstøy.

Rapporten beregnet at Nederland om Nederlands kjøretøy fullt ut tok i bruk trippel A dekk, ville landet samlet spare ca 506 millioner liter drivstoff pr år. Dette ville som konsekvens bety at andet ville redusere sine CO2 utslipp med 1,2 millioner tonn pr år. I tillegg kommer selvfølgelig reduserte kostnader til drivstoff.

Vil også redusere antall trafikkulykker
En fullstendig overgang til disse dekkene ville også innebære at en del biler ville få bildekk med bedre sikkerhetsegenskaper. TNO anslo denne gevinsten til 453 færre drepte og ca 600 færre skadde pr år. I tillegg ville de bedre støyegenskapene på dekkene føre til anslagsvis 216 000 færre alvorlig støyplagete mennesker, og ca 204 000 færre mennesker som fikk nattesøvnen forstyrret.
Den samlede samfunnsgevinsten av en nederlandsk kollektiv overgang til trippel- A bildekk ble anslått til en verdi tilsvarende 8 milliarder kroner – pr år!
For den enkelte privatbilisten var den økonomiske gevinsten anslått til ca 1000 kr pr. år, mens for trailere ble detn anslått til ca 20 000 kr pr. år.
I Norge er det anslått at en slik overgang til trippel A ville gi årlige innsparinger på 150-160 millioner liter drivstoff, og en reduksjon på 0,5 millioner tonn CO2. Beregnet kun for privatbilparken.

Støyforeningen mener at en konsekvens av denne informasjonen må være at norske myndigheter legger tilrette for en bred informasjonsaktivitet overfor private bileiere såvel som transportnæringen, for å legge forholdene til rette for at bileiere kan gjøre gode, informerte miljøvalg neste gang de anskafdfer nye dekk til bilen.

Last ned TNO-rapporten her

 

 

Gå til nyhetsoversikt

Dersom alle landets kjøretøy oppgraderte sine dekk til trippel A miljømerke, ville energiforbruket bli redusert, støyen bli mindre, og klimautslippene bli vesentlig redusert. Samfunnet ville spare milliarder av kroner hvert år. Og du ville kjøre billigere. Viser den Nederlandske TNO-rapporten.