Støykrav til biler lønner seg

 

Oktober 2011. Strengere standardkrav for å redusere støy fra støykildene (kjøretøy og bildekk) er meget kostnadseffektive for samfunnet. Forskingsprosjektene VENOLIVA og CE Delft anslår den samfunnsmessige gevinsten tyve ganger høyere enn ulempen ut fra vurdering av fordeler og ulemper ved de bebudete skjerpe støykrav for biler og bildekk. (Venoliva option 5)

 

Prosjektet tar hensyn til en ventet støyreduksjon, reduksjon av antall meget støyplagede, beregnet samfunnsgevinst over perioden det vil ta før skjerpelsene vil ha fullt gjennomslag i trafikken. Rapporten setter spørsmål ved de kost-nytte beregningene som EU-kommisjonen har lagt til grunn for sine forslag til skjerpelser. Gevinsten er langt høyere fordi helsegevinstene er vurdert alt for lave, og fordi villighet-til å betale beregningene benytter nesten ti år gamle verdiestimater.

 

Andre offisielt anerkjente beregningsmetoder (bl.a i UK) gir langt høyere samfunnsgevinster for støytiltak enn det EU-kommisjonen legger til grunn.

 

Forskningsrapportene viser at strengere støykrav overfor støykildene (kjøretøy og bildekk) er den langt mest lønnsomme måten å løse Europas kjempeproblemer med helseskadelig støy fra trafikk. Fordelene overstiger altså ulempene med forholdstallet 20:1.

 

Du kan lese Venoliva-rapporten ved å klikke på denne linken.

 

ANDRE NYHETER:

Hvor stille kan lastebiler bli?

Norge vil ha strengere støykrav til biler

Halvveis miljøinformasjon fra vegvesenet
Støyavgift på lastebiltrafikk
Vegdirektøren satser på støysvake biler og dekk
Trafikkstøy kan forkorte liv
EU vil redusere støy fra biler og lastebiler
Skjerpede tekniske krav til biler kan redusere støy
Asiatiske biler støyer mindre enn europeiske!