Gjennombrudd for støysvak asfalt?

24.10.2014        Riktig bruk av støysvak asfalt kan gi varig støyreduksjon på 7-8 desibel over en rekke år, viser en svensk forskningsrapport som blir lagt frem på den globale InterNoise-kongressen i Melbourne 19. november. Rapporten baserer seg på målinger på en sterkt trafikkert 4 felts motorveistrekning med tungtransport såvel som piggdekkbruk. De støydempende egenskapene har holdt seg praktisk talt uendret i 4 år. Planlagt dekkefornyelse er etter 5 år, mens den normalt med andre typer asfalt ville ha vært etter 7 år. I betraktning av samfunnets betydelige helsekostnader som følge av støy, bør man selv etter vanlig kost-nytte beregninger nå kunne ta i bruk målrettet satsing på støysvak asfalt for å redusere støyproblemene, var Støyforeningens råd til Stortinget i høringene om statsbudsjettet.

 

Det er flere sentrale impulser fra arbeidet med støysvak som man nå bør legge mer vekt på i Norge, både internasjonale erfaringer og tilbakemeldinger fra nordisk forskning:

Motorvei E4 i Jønkøping
En rapport fra 4 års overvåking av støysvak asfalt på motorvei E4 ved Husquarna i Jønkøping forteller at «The improved pavement in Huskvarna has exceeded lifetime and durability expectations by at least 100 %. The first three years noise reduction fell from the initial 7-8 dB by about 1 dB, compared to an SMA 16 pavement, and now in its 4th year the main pavement still performs well». Dette er en motorvei med høy trafikk, mye tunge kjøretøy, og med normal bruk av piggdekk mm. Denne forskningsrapporten vil bli lagt frem på den globale InterNoise konferansen i Australia i november. Av forskerne Ulf SANDBERG, VTI, Sverige, Piotr MIODUSZEWSKI, Teknisk Universitet i Gdansk, Polen. Først 19. november vil innholdet i rapporten bli fullt offentlig, men resultatene er et gjennombrudd mht. til positive forventninger til slitestyrken på støysvak asfalt.

I Paris
I Paris – la myndighetene i 2013 støysvak asfalt på 10 % av den trafikkerte ringveien rundt byen. Det nye asfaltbelegget har gitt støyreduksjon på opptil 7,8 desibel. Trafikken på ringveien teller i gjennomsnitt ca 150 000 personbiler og tungtransportbiler på veien hvert døgnbiler og lastebiler. Den store trafikken innebærer at asfaltdekket må ha betydelig motstandsdyktighet mot slitasje. Se link
På verdenskongressen InterNoise i fjor ble det presentert en foreløpig rapport fra et internordisk forskningsprosjekt, NordTyre. Den indikerte at kombinasjonen støysvake bildekk på vanlig ISO-veidekke kan gi opptil 8 desibel støyreduksjon. Sluttrapporten fra NordTyre er bebudet høsten 2014.

I Norge
Mens i Norge heter det i følge Samferdseldsbudsjettet 2014-2015 side 53 at « forsøkene med å legge støysvak asfalt er videreført i tråd med planen».

Støyplan Oslo 2

Bildetekst:

Støysvak asfalt vil endre støykartet. Målrettet leggingav støysvak asfalt som reduserer støyen med 7-8 desibel på utvalgte strekninger, vil kunne føre til at mange av Oslos mest støyutsatte boliger vil havne i en mindre støyutsatt kategori. (Utsnitt støykart Oslo).

 

Gå til nyhetsoversikt

 

 

På motorvei E4 ved Jønkøping har forskerne fulgt nøye med utviklingen av en strekning med støysvak asfalt. Nylagt var støyreduksjonen 7-8 desibel, og selv etter 4 års slitasje er virkningen kun redusert med 1 desibel. Asfaltens sliteevne er god og vedvarende støyreduksjon er meget bra i forhold til tidligere erfaringer med holdbarheten av støysvak asfalt. Rapporten blir først offentlig på InterNoise-konferansen i Australia 19.november. (Foto fra rapporten ved Ulf SANDBERG, VTI, Sverige, og Piotr MIODUSZEWSKI, Teknisk Universitet i Gdansk)